Przejdź do treści
Proszę czekać...

Społeczna odpowiedzialność AM Okna (CSR)


W AM OKNA zrównoważony i odpowiedzialny rozwój stanowi podstawę naszej codziennej praktyki biznesowej. Działamy odpowiedzialnie na rzecz naszych pracowników, partnerów biznesowych, społeczności lokalnej i środowiska naturalnego. Nasze działania w zakresie społecznej odpowiedzialności koncentrują się na trzech podstawowych obszarach.

Działalność ekologiczna

Działamy zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, stosując technologie, pozwalające minimalizować negatywny wpływ na środowisko. W procesie produkcyjnym wdrożyliśmy odpowiednie procedury oraz narzędzia informatyczne, których zadaniem jest redukcja ilości odpadów poprodukcyjnych oraz minimalizacja ich powstawania. Promujemy ochronę środowiska wśród pracowników i społeczności lokalnej.

Działalność ekologiczna
Działania na rzecz lokalnej społeczności

Działania na rzecz lokalnej społeczności

Działamy na wielu rynkach, ale pamiętamy o naszym lokalnym otoczeniu. Czynnie bierzemy udział w inicjatywach charytatywnych i organizujemy warsztaty pokazowe dla lokalnych szkół. Wspieramy działalność sportową i kulturalną.

Działania na rzecz pracowników

Zapewniamy naszym pracownikom bezpieczne i atrakcyjne warunki pracy. Dbamy o ich rozwój, oferując udział w szkoleniach i programach podnoszących kwalifikację (w tym program ogólnofirmowy MPS), programach integracyjnych i wyrównania szans osób niepełnosprawnych. Doceniamy odpowiedzialne postawy i zaangażowanie w pracę. Wspieramy pracowników w rozwijaniu ich pasji.

Programy pracownicze