Formularz reklamacji

W celu poprawnego złożenia reklamacji dotyczących pakietów szybowych proszę dołączyć do opisu wady na trzech zdjęciach: 1)zdjęcie wady z linijką 2)zdjęcie ramki z nr zamówienia 3)zdjęcie całej szyby. W przypadku braków formalnych na wyżej wymienione pozycje reklamacje nie będą rozpatrywane.

Dane reklamacyjne
Szczegóły reklamacji

Zobacz koniecznie: KRYTERIA JAKOŚCIOWE DLA SZYB ZESPOLONYCH

Niniejszy przewodnik uczy, w jaki sposób prawidłowo dokonać kontroli wzrokowej szkła pod kątem wystąpienia ewentualnych wad wykonawczych i ma na celu pomóc w udzieleniu odpowiedzi na wiele często zadawanych pytań, które nasuwają się: przed, w trakcie oraz po zrealizowaniu montażu szyb.

Oświadczam, że zapoznałam (-em) się z kryteriami jakościowymi dla szyb zespolonych.

KONTAKT

AM OKNA Beata Szymkowiak Sp. Z o.o. Sp. K., ul. Podmiejska 21a, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 727 85 63, e-mail: [email protected]