Przejdź do treści
Proszę czekać...
Stolarka przeciwpożarowa FR90

Stolarka przeciwpożarowa FR90

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że wprowadziliśmy do oferty nowy produkt tj. stolarkę przeciwpożarową w klasie odporności przeciwpożarowej i dymoszczelnej FR90 oparta o profile aluminiowe marki Aliplast. Jako producent pozytywnie przeszliśmy proces certyfikacji drzwi zewnętrznych, wewnętrznych fasad i ścian. Produkowana przez nas stolarka PPOŻ charakteryzuje się zgodnością ze współczynnikami:

E (klasa E) - Szczelnością ogniową

Współczynnik ten mówi o zdolności do powstrzymywania naporu ognia i gorących gazów przez ustalony w klasyfikacji czas wyrażony w minutach. Po stronie nagrzewanej płomienie ognia nie mogą się pojawić na dłużej niż 10 sec.

I (klasa I)- Izolacyjnością ogniową (klasa I)

Oznacza, ze wzrost temperatury na nieogrzewanej powierzchni konstrukcji nie może przekroczyć średnio 140 stopni Celsjusza oraz 180 stopni Celsjusza w jednym punkcie.

S - Dymoszczelnością (klasa S)

Jest to zdolność stolarki do ochrony przed przedostawaniem się dymów i gorących gazów pożarowych przez szczeliny występujące na powierzchni przegrody. Klasy Sa i S200 oznaczają:

  • Sa – to kiedy maksymalna prędkość przepływu mierzona w temperaturze otoczenia (20°C), przy ciśnieniu do 25 Pa nie przekracza 3 m3/h na metr szczeliny pomiędzy ruchomymi a zamocowanymi elementami składowymi drzwi, z wyłączeniem szczeliny progowej;
  • S200 – w przypadku, gdy maksymalna prędkość przepływu mierzona zarówno w temperaturze otoczenia (20°C) jak i temperaturze podwyższonej (200°C), przy ciśnieniu do 50 Pa nie przekracza 20 m3/h, w przypadku drzwi jednoskrzydłowych, lub 30 m3/h w przypadku drzwi dwuskrzydłowych.


Okna na profilach FR90 produkowane przez nas spełniają restrykcyjne kryteria w klasach odporności E15, E30, E45, E60 co oznacza powstrzymanie naporu ognia do 15, 30, 45 i nawet 60 min  oraz dymoczelnością w klasach Sa i S200.

Profile przeciwpożarowe to konstrukcje marki Aliplast chrakteryzujące się doskonałymi parametrami izolacji cieplnej i współczynnikami Uf. Dodatkowo wypełnione są dedykowanymi wkładami izolacyjnymi, jak również zastosowane są specjalne kleje oraz szklenie ognioodporne uzależnione od klasy odporności PPOŻ.