Przejdź do treści
Proszę czekać...
Wymiana okien - program czyste powietrze

Wymiana okien - program czyste powietrze

Wymiana okien – zaoszczędź na ogrzewaniu. Sprawdź na jakie wsparcie rządowe możesz liczyć!

W dobie rosnących cen energii jednym z kluczowych elementów jest zwiększenie efektywności energetycznej źródła ciepła (pieca) oraz zmniejszenie energochłonności samego budynku. Transformacja energetyczna w Polsce już trwa od kilku lat. Obecnie staje się jednak istotna nie tylko dla osób budujących nowe budynki, ale również dla osób posiadających słabo ocieplone domy czy nieszczelne okna.

Polska realizując europejskie dyrektywy, wspiera działania mające na celu wyeliminowanie nieefektywnych źródeł ciepła oraz poprawę parametrów cieplnych budynku. W ramach wsparcia rządowego obecnie osoby zdecydowane na termomodernizacje w tym na wymianę okien i drzwi oraz bramy garażowej,  mogą liczyć na dwa kluczowe programy: Program „ Czyste powietrze”  oraz „Ulga termomodernizacyjna”.  Należy pamiętać, że aby otrzymać dofinansowanie, okna te muszą spełniać wymagania Warunków Technicznych z 2021 roku.  Współczynnik przenikania ciepła takich okien nie może być większy niż 0,9 W/(m²K). Nasze okna na profilu Veka 82 spełniają z nawiązką wymagane normy.

Program czyste powietrze (3.0 od 15.07.2022)

Program po najnowszych zmianach z 15.07.2022 oferuje szerokie możliwości otrzymania dofinansowania przedsięwzięć związanych z wymianą nieefektywnego źródła ciepła oraz termomodernizacyjnych.

Na co można dostać dofinansowanie?

Główne założenie programu to dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Program zakłada również dofinansowanie na przedsięwzięcie, które nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, ale zakłada zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż).

Kwota maksymalnej dotacji na wymianę stolarki

W sytuacji gdy wymieniana jest tylko stolarka okienna, drzwiowa oraz brama garażowa bez wymiany nieefektywnego źródła ciepła możemy uzyskać aż do 30% faktycznie poniesionych kosztów (poziom podstawowy nie więcej niż 10 000zł; poziom podwyższony nie więcej  niż 15 000zł)

Chcąc wyliczyć wysokość dotacji możemy skorzystać z kalkulatora udostępnionego na stronie programu:

https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Kto może skorzystać z dotacji?

Poziom podstawowy

Z programu na poziomie podstawowym mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

Chcesz dowiedzieć się czy spełniasz wymogi dla wyższych poziomów dofinansowania?

Kliknij tu https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

Czy można łączyć dotacje Czyste Powietrze z Ulgą termomodernizacyjną?

Dotacje w ramach programu Czyste Powietrze można łączyć z termomodernizacyjną ulgą podatkową, obowiązującą od 1 stycznia 2019 r., tj. od wejścia w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2246). W takim przypadku korzyści uzyskane przez Beneficjenta z tytułu obu mechanizmów finansowych wzajemnie się uzupełniają.

Więcej na ten temat znajdziecie na stronie programu:

https://czystepowietrze.gov.pl/wp-content/uploads/2022/07/Zalacznik-nr-1-do-programu-%E2%80%93-laczenie-dotacji-z-termomodernizacyjna-ulga-podatkowa-%E2%80%93-wersja-obowiazujaca-od-15-lipca-2022.pdf

Czym jest ulga termomodernizacyjna?

Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (przychodów – w przypadku podatku zryczałtowanego) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.


Kto może skorzystać z ulgi?

Ulga przysługuje podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Nie możesz skorzystać z ulgi, jeśli budynek nie jest oddany do użytku (jest w budowie).

Jaka jest maksymalna kwota ulgi?

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Co jest przedsięwzięciem termomodernizacyjnym?

Przedsięwzięciem termomodernizacyjne to ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania budynków mieszkalnych.
Przedsięwzięciem takim jest zatem również wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;

Jak rozliczyć ulgę?

Ulgę odliczasz w zeznaniu podatkowym od:

  • dochodu opodatkowanego według skali podatkowej, lub
  • dochodu opodatkowanego podatkiem liniowym, lub
  • przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Różnica między programem „czyste powietrze” a ulgą termomodernizacyjną

*Źródło w tym materiałów graficznych: https://czystepowietrze.gov.pl/