Przejdź do treści
Proszę czekać...
Arten und Parameter der Verglasung

Rodzaje i parametry szyb

Wybór okien do domu to etap, który może wprawić inwestora w prawdziwy zawrót głowy. Jednym z kluczowych elementów wpływających na parametry okna są oczywiście szyby, które zajmują około 70% powierzchni tradycyjnego okna, a w przypadku dużych przeszkleń tarasowych nawet jeszcze więcej.

Otrzymując ofertę bardzo często spotykamy się z technicznymi zapisami np. pakiet 3 szybowy lub z oznaczeniami np. 4/16/4/16/4, które niewiele mówią osobie na co dzień nie związanej z branżą okienną.  W tym artykule postaramy się przybliżyć temat szyb i rozszyfrować najważniejsze parametry, aby ułatwić rzetelne porównywanie ofert i ostateczny wybór.

Czym są szyby zespolone?

Szyba zespolona to konstrukcja składająca się z co najmniej dwóch szyb, tworzących komorę międzyszybową zawierającą powietrze lub inne gazy, oddzielonych od siebie i uszczelnionych na całym obwodzie przez ramkę dystansową, masy uszczelniające i substancje absorbujące parę wodną.

Producenci oferują szyby jednokomorowe składające się z dwóch tafli szkła oraz dwu- i trzy-komorowe składające się kolejno z trzech i czterech tafli szkła (w przypadku szyb bezpiecznych i większej ilości tafli połączonych folią PVB).

Materiał szyb zespolonych to szkło typu float, które charakteryzuje się wysoką przepuszczalnością światła i idealnie płaską powierzchnią w wielu przypadkach pokryte specjalnymi powłokami. To sprawia, że kilkuwarstwowa konstrukcja szyby nie ogranicza widoczności.

Nowoczesne rozwiązania sprawiają, że szyba zespolona może skutecznie chronić przed utratą ciepła, nadmiernym nagrzewaniem czy hałasem i stanowić czasową ochronę przed włamaniem.

Szyby zespolone – jak czytać parametry?

Przekrój szyby Opis
Szyby zespolone – jak czytać parametry?

Symbol

4/16/4

Jednokomorowa szyba zespolona

Szyba zewnętrzna o grubości 4mm / Ramka dystansowa o szerokości 16mm / Szyby wewnętrzna o grubości 4mm. Przestrzeń międzyszybowa wypełniona powietrzem.

Całkowita grubość pakietu szyby zespolonej = 4 + 16 + 4 = 24 mm

Szyby zespolone – jak czytać parametry?

Symbol

33.1/16/4

Warstwowa jednokomorowa szyba zespolona

Warstwowa szyba zewnętrzna wykona z dwóch tafli szkła o grubości 3mm zespolonych przy użyciu jednej warstwy folii PVB o grubości 0,38mm / Ramka dystansowa o szerokości 16mm / Szyba wewnętrzna o grubości 4mm. Przestrzeń międzyszybowa wypełniona powietrzem.

Całkowita grubość pakietu szyby zespolonej = 6,4 + 16 + 4 = 26,4 mm

*grubość foli PVB w przybliżeniu w obliczeniach zapisujemy jako 0,4mm

Przykłady dwukomorowych pakietów szyb zespolonych

Przekrój szyby Opis
Szyby zespolone – jak czytać parametry?

Symbol

4/16/4/16/4

Dwukomorowa szyba zespolona

Szyba zewnętrzna o grubości 4mm / Ramka dystansowa o szerokości 16mm / Szyba środkowa o grubości 4 mm / Ramka dystansowa o szerokości16mm / Szyba wewnętrzna o grubości 4mm. Przestrzeń międzyszybowa wypełniona powietrzem.

Całkowita grubość pakietu szyby zespolonej = 4 + 16 + 4 + 16 + 4 = 44

Szyby zespolone – jak czytać parametry?

Symbol

44.2/16/4/16/4

Warstwowa dwukomorowa szyba zespolona

Warstwowa szyba zewnętrzna wykonana z dwóch tafli szkła o grubości 4mm zespolonych przy użyciu dwóch warstw folii PVB o grubości 0,38mm / Ramka dystansowa o  szerokości 16mm / Szyba środkowa o grubości 4mm / Ramka dystansowa o szerokości 16mm / Szyba wewnętrzna o grubości 4mm. Przestrzeń międzyszybowa wypełniona powietrzem.

Całkowita grubość pakietu szyby zespolonej = 8,8 + 16 + 4 + 16 + 4 = 48,8 mm

Przykłady trójkomorowych pakietów szyb zespolonych wypełnionych gazem

Przekrój szyby Opis
Szyby zespolone – jak czytać parametry?

Symbol

3/14Kr/3/14Kr/3/14Kr/3

Trójkomorowa szyba zespolona

Szyba zewnętrzna o grubości 3mm / Ramka dystansowa o szerokości 14mm /  Pierwsza szyba środkowa o grubości 3 mm / Ramka dystansowa o szerokości 14mm / Pierwsza szyba środkowa o grubości 3 mm / Ramka dystansowa o szerokości 14mm / Szyby wewnętrznej o grubości 3mm. Wszystkie przestrzenie międzyszybowe wypełnione mieszaniną Kryptonu (Kr) i powietrza.

Całkowita grubość pakietu szyby zespolonej = 3 + 14 + 3 + 14 + 3 + 14 + 3 = 54 mm

Szyby termoizolacyjne

Szyby termoizolacyjne to zespolenia posiadające dodatkowe elementy takie jak gaz szlachetny między komorami czy specjalne powłoki na szybach, których zadaniem jest obniżenie strat ciepła i oszczędność energii.  Najistotniejszym parametrem określającym właściwości termoizolacyjne szyb jest współczynnik przenikalności cieplnej U, który charakteryzuje ilość energii cieplnej przenikającej przez szybę. Im niższy współczynnik U, tym lepsze właściwości termoizolacyjne. Co do zasady każda kolejna komora poprawia ww. parametr, niemniej dodanie kolejnej szyby niesie za sobą również zmniejszenie poziomu przenikania światła do pomieszczenia (Lg) oraz energii cieplnej (g) jaką niosą za sobą promienie słoneczne. W niektórych przypadkach istotny jest również poziom odbicia światła (Rlex lub Lr) np. przy zespoleniach szyb dla wystaw sklepowych, czy salonów samochodów powinien być możliwie najniższy by fasada nie tworzyła efektu lustra.

Podstawowe parametry szyb zespolonych:

Ug – W/m2K – współczynnik przenikania ciepła. Jest to ilość ciepła, która przenika  w jednostce czasu przez 1m2 przegrody przy różnicy temperatury po obu stronach przegrody wynoszącej 1 Kelvin. Wartość współczynnika Ug zgodnie z normą  EN 673 kalkulowana jest dla centralnej  części szyby. W praktyce współczynnik oznacza ile ciepła ucieka z naszego domu/ jak bardzo szyba izoluje.

Im mniejsza wartość tego współczynnika tym lepiej.

Przepuszczalność światła - Tl (%) lub Lg (%) – to procent światła widzialnego, pochodzącego z promieniowania słonecznego, który przenika przez szkło.

Solar factor - g (%) - współczynnik całkowitej przepuszczalności energii słonecznej  - suma energii przechodzącej bezpośrednio przez szkło jak  i energii wypromieniowanej przez szkło w wyniku jego nagrzania się. Innymi słowy ile ciepła przenika do naszego domu przez szybę (w zimie im więcej tym lepiej).

Odbicie światła – Rlex (%) lub Lr (%) - procent światła widzialnego, pochodzącego z promieniowania słonecznego, odbitego przez szkło. W praktyce oznacza jak jasna jest szyba.

Szyby zespolone – jak czytać parametry?

Jak odczytać parametry przy szybach termoizolacyjnych?

Opis/symbol konstrukcji pakietu szyby zespolonej

Lt (%)

Rlex (%)

g (%)

Ug ≤ W/(m2*K)

4/16Ar/ ECLAZ 4 1,1

83

12

71

1,1

Termoizolacyjna jednokomorowa szyba zespolona z powłoką ECLAZ

Szyba zewnętrzna o grubości 4mm / Ramki dystansowej o szerokości 16mm / Szyby wewnętrznej o grubości 4mm z powłoką ECLAZ. Przestrzeń międzyszybowa wypełniona mieszaniną Argonu i powietrza. Pakiet zaś osiąga współczynnik przenikalności cieplnej Ug=1,1 W/(m2*K). Współczynnik przepuszczalności światła Lt = 83%. Współczynnik przepuszczalności energii całkowitej promieniowania słonecznego g = 70%, zaś wskaźnik odbicia światła wynosi Rlex(%) 12%

Całkowita grubość pakietu szyby zespolonej = 4 + 16 + 4 = 24 mm

4 ECLAZ/16Ar/4/16Ar/ECLAZ 4 0,6

77

14

60

0,6

Termoizolacyjna dwukomorowa szyba zespolona

Szyba zewnętrzna o grubości 4mm z powłoką ECLAZ / Ramki dystansowej o szerokości 16mm / Szyba środkowa o grubości 4mm / Ramka dystansowa o szerokości 16mm / Szyby wewnętrznej o grubości 4mm z powłoką ECLAZ. Przestrzeń międzyszybowa wypełniona mieszaniną Argonu i powietrza. Pakiet zaś osiąga współczynnik przenikalności cieplnej Ug=0,6 W/(m2*K). Współczynnik przepuszczalności światła Lt = 77%. Współczynnik przepuszczalności energii całkowitej promieniowania słonecznego g = 60%, zaś wskaźnik odbicia światła wynosi Rlex(%) 14%

Całkowita grubość pakietu szyby zespolonej = 4 + 16 + 4 + 16 + 4 = 44 mm

Elementy dodatkowe pojawiające się w szybach zespolonych

Gaz szlachetny w przestrzeniach międzyszybowych -  wypompowywany między tafle szyb zespolonych oddzielonych od siebie ramką dystansową, spełnia zadanie izolacji termicznej. Najczęściej jest to argon (Ar) lub Krypton (Kr), który w porównaniu z powietrzem poprawia izolacyjność przegrody szklanej o około 30 %.

Ciepła ramka - to rodzaj ramki dystansowej stosowanej w szybach zespolonych. Zbudowana jest najczęściej z polimeru wzmacnianego włóknem szklanym z dodatkową izolacją paro- i gazoszczelną. Jej zadaniem jest zredukować mostek cieplny w miejscu połączenia krawędzi szyby zespolonej z ramą poprawiając w ten sposób współczynnik przenikania ciepła przez szybę zespoloną.

Folia PVB jest materiałem preferowanym w produkcji bezpiecznego szkła warstwowego. Właściwości bezpiecznego szkła warstwowego z zastosowaniem folii PVB wynikają z mechanicznych własności tej folii oraz bardzo wysokiej odporności na rozerwanie złącza PVB/szkło w wypadku rozbicia szyby.

Szkło VSG –  to szkło warstwowe laminowane, czyli zbudowane z dwóch szyb nie hartowanych, sklejonych ze sobą specjalną folią PVB. Szkło VSG najczęściej występuje jako szyby antywłamaniowe, balustradowe oraz ochronne, które w przypadku przebicia lub rozbicia powinny uchronić osoby przebywające w pobliżu przed okaleczeniem, ponieważ folia utrzyma rozbite elementy na miejscu. Rozwiązanie jest stosowane również w przednich szybach samochodów.

Szyby zespolone – jak czytać parametry?

Szkło ESG (szkło hartowane) - wizualnie szkło hartowane nie różni się niczym od szkła nie hartowanego, zmieniają się natomiast cechy fizyczne szkła. Hartowanie szkła powoduje zniwelowanie naprężeń wewnętrznych, a to z kolei zapewnia nawet 6-krotkie większą wytrzymałość na stłuczenie. Szkło hartowane podczas rozbicia rozpada się na małe nieostre kawałki.

Szyby zespolone – jak czytać parametry?

Szyby bezpieczne

Statystyki pokazują, że włamywacze najczęściej próbują dostać się do budynku przez okna i drzwi balkonowe. Nic dziwnego, że coraz więcej osób pragnąc zabezpieczyć swoje mienie i powstrzymać nieproszonych gości wybiera okna w podwyższonej klasie ochrony przed włamaniem np. RC2. Różnica wytrzymałości pomiędzy nimi a zwykłymi szybami jest bardzo duża. Przy tego typu szkleniach szyba zewnętrza to najczęściej klejone ze sobą za pomocą kilkuaktowej foli PVB tafle szkła.

Szyby zespolone – jak czytać parametry?

Przykłady jednokomorowych pakietów szyb zespolonych

Dla przykładu:

Szyby antywłamaniowe są ogólnie sklasyfikowane w normie PN-EN 356. Według przytoczonej wcześniej normy, szyby antywłamaniowe możemy podzielić na 8 klas: P1A, P2A, P3A, P4A, P5A, P6B, P7B i P8B. Klasy te znacznie się między sobą różnią, aby to zobrazować porównamy klasę najniższą i najwyższą.

Najniższa czyli P1A powinna wytrzymać trzykrotny, swobodny spadek kuli stalowej o masie 4,11 kg na powierzchnię szyby zamontowanej w ramie z wysokości 1,5 m.

Natomiast klasa P8B dedykowana np. do drogich sklepów jubilerskich i banków powinna wytrzymać siedemdziesięciokrotne uderzenia młotem i siekierą o masie 2 kg, przy energii uderzenia do 350J

Szyby zespolone – jak czytać parametry?

Jak odczytać parametry przy szybach bezpiecznych?


Opis konstrukcji pakietu szyby zespolonej: 33.1/16Ar/4

Jednokomorowa zespolona szyba bezpieczna

Warstwowa szyba zewnętrzna wykonana z dwóch tafli szkła o grubości 3mm zespolonych jedną warstwą folii PVB  o grubości 0,38mm  / Ramka dystansowa o szerokości 16mm / Szyba wewnętrzna o grubości 4mm. Przestrzeń międzyszybowa wypełniona mieszaniną argonu i powietrza.

Całkowita grubość pakietu szyby zespolonej = 6,4 + 16 + 4 = 26,4mm


Opis konstrukcji pakietu szyby zespolonej:  44.4/16Ar/4/16Ar/44.4 P4A

Dwukomorowa zespolona szyba antywłamaniowa w klasie odporności na włamanie P4A według normy PN-EN 356:2000

Warstwowa szyba zewnętrzna wykonana z dwóch tafli szkła o grubości 4mm zespolonych czterema warstwami folii PVB  o grubości 0,38mm  / Ramka dystansowej o szerokości 16mm / Monolityczna szyba środkowa o grubości 4mm / Ramka dystansowa o szerokości 16mm / Warstwowa szyba wewnętrzna wykonana z dwóch tafli szkła o grubości 4mm, zespolonych czterema warstwami folii PVB o grubości 0,38mm. Przestrzeń międzyszybowa wypełniona mieszaniną argonu i powietrza.

Całkowita grubość pakietu szyby zespolonej = 9,6 + 16 + 4 + 16 + 9,6 = 55,2mm

Szyby zespolone – jak czytać parametry?

Szyby dźwiękochłonne

Ochrona przed hałasem to jeden z ważniejszych aspektów, wpływających na komfort mieszkania. Duży ruch pojazdów, gęsta zabudowa budynków, bliskość zakładów przemysłowych, placów zabaw i boisk sprawia, że hałas bywa bardzo uciążliwy.

Skutecznym rozwiązaniem jest zastosowanie szyb dźwiękochłonnych, które dzięki swojej budowie zapewnią odpowiednią izolację akustyczną. Użycie takich szyb znacząco wpływa na własności akustyczne okna, zdolność do tłumienia hałasu, a tym samym wpływa na komfort mieszkańców.

Szyba dźwiękochłonna to szyba zespolona, łącząca wysokie parametry izolacji termicznej z bardzo dobrą izolacyjnością akustyczną. Miarą właściwości akustycznych szyb zespolonych jest ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw .

Im wyższe Rw tym lepsze właściwości dźwiękoszczelne.

Szyby zespolone – jak czytać parametry?

źródło: https://pl.saint-gobain-building-glass.com/pl/Sz%C5%82o-o-w%C5%82a%C5%9Bciwo%C5%9Bciach-izolacji-akustycznej

Jak odczytać parametry przy szybach dźwiękoszczelnych?

Szyby dźwiękoszczelne dwukomorowe

Przykład:

Opis konstrukcji pakietu szyby zespolonej

Rw

C

Ctr

RA1

RA2

VSG 33.1T/12/4/12/VSG 33.1T

37

-3

-8

34

29

Dwukomorowa zespolona szyba dźwiękochłonna

Warstwowa szyba zewnętrzna wykonana z dwóch tafli szkła o grubości 3mm, zespolonych jedną warstwą folii PVB o grubości 0,38mm / Ramka dystansowa o szerokości 12mm / Szyba wewnętrzna o grubości 4mm / Ramka dystansowa 12mm / Warstwowej szyba wewnętrzna wykonana z dwóch tafli szkła o grubości 3mm, zespolonych jedną warstwą folii PVB o grubości 0,38mm. Przestrzeń międzyszybowa wypełniona mieszaniną argonu i powietrza. Ważony współczynnik izolacyjności akustycznej właściwej = Rw 37(-3;-8) dB. Współczynnik izolacyjności akustycznej właściwej RA1 = 34 dB. Współczynnik izolacyjności akustycznej właściwej RA2 = 29 dB.

Całkowita grubość pakietu szyby zespolonej = 6,4 + 12 + 4 + 12 + 6,4 = 40,8 mm