Przejdź do treści
Proszę czekać...
Montaż okien jako kluczowy element utrzymania parametrów cz.II

Montaż okien jako kluczowy element utrzymania parametrów cz.II

Szkody wynikające ze złego montażu

Pisząc szkoda mamy na myśli utratę funkcjonalności zamontowanego okna i parametrów przegrody – pojawienie się pleśni i wilgoci, zimne przewiewy oraz przemarzanie. Wilgoć zawarta w ciepłym powietrzu sprawia, że na zimnych przyokiennych powierzchniach pojawiają się skropliny. Zjawisko to znamy z życia codziennego, gdy w ciepły dzień wyjmiemy z lodówki zimną butelkę z napojem, po chwili na jej powierzchni pojawią się kropelki wody – skropliny.

Najgorszy scenariusz błędów montażowych oznacza konieczność całkowitego demontażu okna i ponownego montażu. Mogą pojawić się wówczas dodatkowe koszty np. związane z naprawą elewacji budynku. Im więcej błędnie zamontowanych okien tym oczywiście skala problemu większa.

Podstawowe błędy montażowe okien

Niestety ciągle jeszcze spotykane są błędy montażowe. Przedstawimy kilka najczęściej popełnianych przez montażystów błędów.

1. Montaż bez zachowania odpowiednich luzów dylatacyjnych.

Wcześniej pisaliśmy jak ważne jest wykonanie dokładnych pomiarów otworów, w które zamontowane zostaną okna. Gdy zlekceważymy ten etap i nie wykonamy profesjonalnych pomiarów możemy otrzymać finalne okno o nieprawidłowych wymiarach.

Pierwsza możliwość to okno zbyt duże w stosunku do wymiaru ościeży. Okno może nie zmieścić się w otworze. Zdarza się też, że okno zmieści się „na styk”, ale nie zostają wówczas tzw. luzy dylatacyjne, które pozwalają na prawidłowe uszczelnienie przed niekontrolowanym wnikaniem wilgoci. Przez nieuszczelnione szczeliny będzie przedostawać się ciepłe zawilgocone powietrze, które ulegnie skropleniu w skutek kontaktu z zimniejszym powietrzem z zewnątrz. Dostawać się będzie również wilgoć z opadów atmosferycznych. Taki długotrwały proces sprawi, że powstaną zawilgocenia muru, wilgotne staną się również tynki, pojawią się zacieki i pleśń.

Zbyt mały otwór wiąże się także z brakiem przestrzeni na kompensatę naprężeń będących następstwem rozszerzalności termicznej kształtowników okiennych pod wpływem działania wysokich temperatur, co może spowodować zakleszczenie, wyginanie ram ościeży i skrzydeł, utrudniając latem ich otwieranie.

Drugim przypadkiem wynikających z błędów pomiarowych może być przygotowanie zbyt małego okna. Konsekwencją montażu takiego okna jest zbyt duża szerokość szczelin dylatacyjnych, a to uniemożliwia wykonanie prawidłowych połączeń okna ze ścianą – wadliwego uszczelnienia. Dyble lub kotwy montażowe „wiszą w powietrzu” i są poddawane nadmiernym obciążeniom, które mogą doprowadzić do odkształceń konstrukcji. Dodatkowo wiatr oddziałujący na okno może powodować przemieszczenie konstrukcji.

Konsekwencją tych oddziaływań będzie w dłużej perspektywie całkowite rozerwanie połączeń warstwy termoizolacyjnej.

Wypełnienie za dużych szczelin pianką i otynkowanie, sprawi że dość szybko pojawią się szczeliny i swobodnie będzie przedostawać się wilgoć.

Trzecią błędną sytuacją jest ustawienie okna „na styk” z istniejącym lub przyszłym węgarkiem. Jest wynikiem ustawienia okna zbyt blisko zewnętrznego lica ściany konstrukcyjnej (nowe budynki) lub płaszczyzn istniejących węgarków (wymiana okien). Takie wstawienie okna powoduje sprawia, że nie ma możliwości wykonania uszczelnień pomiędzy licem profilu ramy ościeży okna a węgarkiem. W powstające szczeliny wnika woda opadowe i zimne powietrze. Zła izolacją szybko doprowadza do powstania mostków termicznych.

2. Montaż na nierównych i nieoczyszczonych powierzchniach

Pozostawienie podczas wymiany okien przez ekipę montażową starego tynku, gruzu, pyłu, odłamków drewna, resztek materiałów itp. to częste zaniedbania, wynikające z niedbalstwa ekipy montażowej. Wpuszczenie na nieprzygotowaną powierzchnię pianki PUR sprawi, że podłożenie nie zespoli się odpowiednio, a to spowoduje szybkie rozszczelnienie i pojawienie się mostków termicznych w szczelinach pomiędzy murek i oknem. Pozostawione nieczystości chłoną również wilgoć, co powoduje pojawienie się zwilgoceń. W skrajnych przypadkach może do środka dostawać się woda. Możliwe jest pojawienie się przedmuchów przy ramie.

3. Montaż bez klocków podporowych

Przeprowadzenie montażu bez odpowiedniej ilości kotew podprogowych i osadzenie ramy bezpośrednio na podłożu może spowodować nadmierne ruchy konstrukcji, doprowadzając do trwałych odkształceń zarówno ramy jak i skrzydeł oraz pękanie tynków.

4. Montaż okien z niewystarczającą liczbą kotew lub dybli

Montaż kotew lub tybli jedynie z boku okna i brak zastosowania punktów mocowań w progu i nadprożu oraz nieprawidłowe rozstawienie mocowań to następne bardzo częste błędy. Skutki takich działań mogą mieć poważne konsekwencje. Na okno każdego dnia oddziałuje wiatr, różnica temperatur oraz codzienna eksploatacja, w połączeniu z brakiem odpowiedniej ilości mocowań doprowadzają do trwałych odkształceń dolnej i górnej części ramy. Degradacji ulegają uszczelnienia styków i w pojawiające się szczeliny przedostaje się wilgoć i zimne powietrze. Pojawiają się przedmuchy.

5. Niepełne uszczelnienie szczeliny dylatacyjnej

Ostatnim na naszej liście częstych błędów montażowych jest wykonanie wadliwego uszczelnienia. To błąd, który sprawia, że wszelkie wysiłki producentów okien, aby ograniczyć straty ciepła czy stłumić hałas zostają zniwelowane.

Negatywne skutki błędów montażowych nie są widoczne natychmiast po wykonaniu montażu, ale ich pojawienie jest niestety nieuniknione. Im później zostaną wykryte tym ich usunięcie staje się bardziej problematyczne. Opóźnione wykrycie wadliwego montażu staje się także trudniejsze do wykazania i nie ciężko uzyskać usunięcie wad w ramach gwarancji czy rękojmi.

6. Brak regulacji okien

Regulacja okien to niezwykle istotny etap, który wpływa na poprawne funkcjonowanie. Powinna zostać przeprowadzona bezpośrednio po zakończeniu montażu lub przed rozpoczęciem użytkowania. Pominięcie regulacji może sprawić, że skrzydło nie będzie chodziło płynnie, klamka będzie ciężko się dociskała lub nie będzie możliwości jej ustawić całkowicie w pozycji zamkniętej, a także pojawią się podmuchy przez nieszczelności.

7. Brak zamknięcia drzwi HST na czas budowy

Drzwi typu HST wyposażone są w szyny po których porusza się skrzydło – to dość precyzyjna konstrukcja, by nie narażać jej na uszkodzenia czy kontakt z piachem powinny pozostać zamknięte na czas budowy, a  klamka wyjęta ( zabezpieczona przed otwarciem). Bardzo często pracownicy budowlani przejeżdżają taczką po progu lub np. kładą deski, które mogą ten próg uszkodzić. Na etapie budowy występuje również dużo zanieczyszczeń – piachu, które przedostają się między szyny. Wszystko to powoduje, ze konstrukcje HST tracą swoje właściwości i później ciężko przesuwają się po szynach.

Jak ustrzec się błędów montażowych?

Działania, które powinniśmy podjąć lub sprawdzić przed dopuszczeniem ekipy montażowej:

 1. Przygotowanie w odpowiedni sposób otworu (zaciągnięcie klejem).
 2. Poproś kierownika budowy o wyznaczenie punktu zero pod oknami.
 3. Uwzględnij dodatkowe zmienne np. wysokości szafek kuchennych jeśli blat ma być również parapetem.
 4. Zaproś firmę produkcyjna by wykonała pomiar (jeśli sam dokonujesz pomiaru pamiętaj o przerwach dylatacyjnych).
 5. Ustal podczas pomiaru wszystkie szczegóły dotyczące kierunku otwierania oraz zastosowanych rozwiązań dodatkowych (listwa podokienne, ciepły parapet, parapety zewnętrzne, wewnętrzne).
 6. Ustal i dokładnie omów z wykonawca sposób montażu (na piane czy trójwarstwowy) okien i dodatków.

Działania, które powinniśmy kontrolować w trakcie montażu:

 1. Sprawdzić czy okna zachowują piony i poziomy.
 2. Sprawdzić czy nie ma widocznych braków piany
 3. Sprawdzić poprawność naklejenia taśm ( czy się nie odklejają ) czy dobrze są zabezpieczone i naklejone są w narożnikach.
 4. Sprawdzić kierunki otwierania.
 5. Przetestować wszystkie funkcje okna (nie powinno być tarcia na okuciach, powinny chodzić lekko i płynnie).
 6. Sprawdzić czy nie ma uszkodzeń mechanicznych, wad, fabrycznych profili/szkła
 7. Ściągnąć taśmy zabezpieczające zewnętrzne – taśmy zabezpieczające profile po długotrwałym wystawieniu na promienie słoneczne.
 8. Podczas budowy ograniczyć korzystanie z okien przesuwnych HST, których prowadnice mogą zostać uszkodzone podczas budowy.