Przejdź do treści
Proszę czekać...
Design adaptation

Adaptacja projektu

Wymarzony projekt domu wybrany, ale okazuje się, że nie spełnia wymagań przepisów urbanistycznych lub nie pasuje do wcześniej zakupionej działki? Nic straconego. Nie musisz z niego rezygnować, możesz go dostosować.

Czym jest adaptacja projektu?

Nabycie gotowego projektu domu to rozwiązanie, na które decyduje się coraz więcej osób. Generuje niższe koszty niż przygotowanie indywidualnego projektu na zamówienie. Średni koszt gotowego projektu domu oscyluje w okolicach 2-3 tysięcy złotych.

Rozpoczęcie budowy domu na podstawie zakupionego gotowego projektu wymaga jednak przeprowadzenia adaptacji. Adaptacja umożliwia dostosowanie projektu do naszej działki. Projektant zapoznaje się z m.in. z ukształtowaniem terenu, położeniem względem stron świata, nośnością gruntu, głębokością przymarzania, poziom występowania wody gruntowej w różnych porach roku, a także lokalnymi przepisami prawa budowlanego.

Adaptacji może dokonać wyłącznie osoba uprawiona, nanosząc zmiany na gotowy projekt trwałą techniką graficzną w kolorze czerwonym.

Obraz
Adaptacja projektu

Zmiany istotne i nieistotne

Budowa domu rozpoczęta i okazuje się, że jakiś wcześniej zaplanowany element nie do końca odpowiada naszym oczekiwaniom. Czy już wszystko stracone? Czy możliwa jest zmiana projektu na etapie budowy?

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w prawie budowlanym istnieje możliwość odstępstw od projektu już po uzyskaniu pozwolenia na budowę w pewnych kwestiach.

Według obowiązującego prawa budowlanego do zmian istotnych w przypadku domu jednorodzinnego zaliczamy:

 • zmiany w zagospodarowaniu działki lub terenu (np. cieki wodne, kanalizacja);
 • zmiany charakterystycznych parametrów budynku: kubatury, powierzchni, wysokości, szerokości, liczby kondygnacji itp.;
 • zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu lub jego części;
 • zmiany ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania;
 • zmiany wymagające uzyskania specjalistycznych opinii, pozwoleń i innych dokumentów;

Nieistotne odstępstwa od projektu domu jednorodzinnego

W kwestii zmian nieistotnych przyjmuje się, że są to wszystkie pozostałe zmiany nieuwzględnione w przepisach o zmianach istotnych. Wśród zmian nieistotnych możemy wskazać np.:

 • zmianę funkcji pomieszczeń (np. kuchnia w miejscu salonu);
 • zmiana liczby okien oraz wymiarów i kształtów otworów okiennych;
 • zmiany wielkości i liczby drzwi
 • zmiana materiałów budowlanych ścian, ale przy zachowaniu grubości
 • zmian rodzaju materiału na dach
 • przebiegu instalacji elektrycznej, instalacji wodnej, grzewczej, lub miejsca usytuowania kotła do ogrzewania domu
 • elewacji domu
 • kąta nachylenia dachu wysokości kalenicy u układu połaci, jeśli nie wpłyną na kubaturę budynku i będą zgodne z wymaganiami miejscowego planu zagospodarowania.
Obraz
Adaptacja projektu

Jak zmienić projekt domu?

Zmiany projektu zależą od wcześniej przytoczonej klasyfikacji. W przypadku gdy projektant określi zmianę jako istotną, konieczne jest zlecenie projektu zastępczego, który uwzględni zmiany. Nadzór budowlany może poprosić również o dokumentację związaną z wykonanymi robotami budowlanymi. Zmieniony projekt wraz z wnioskiem o zmianę lub pozwolenie należy złożyć w jednostce administracyjnej. Po wydaniu decyzji pozytywnej można kontynuować budowę.

W przypadku drugim, czyli gdy zmiany są nieistotne, postępowanie jest znacznie ułatwione. Projektant zaznacza zmiany w trakcie budowy i dopełnia je odpowiednim rysunkiem. Zmieniony projekt należy złożyć po zakończeniu w inspektoracie nadzoru budowlanego.  

Najczęstsze zmiany okien i drzwi tarasowych w projektach

Duże przeszklenia

Okna stanowią element, który oferuje nam dość dużą dowolność. Obecnie dostępnych na rynku są setki różnych rozwiązań związanych z oknami i drzwiami balkonowymi. Podejmując decyzję o idealnych systemach do wymarzonego domu, często modyfikujemy elementy okien wynikające z projektu gotowego.

Projektanci przy nowoczesnych projektach, wielokrotnie stawiają na duże konstrukcje okienne, które wpływają na walory wizualne domu, a z drugiej strony podnoszą koszty inwestycji. Jedną z najczęstszych zmian w projektach są właśnie te dotyczące dużych przeszkleń.

Osoby budujące dom duże i kosztowne konstrukcje HST z projektów najczęściej wymieniają na tańsze rozwiązania, np. wybierają balkon z niskim progiem dwuskrzydłowy. W przypadku, przeszkleń mniejszych niż 3m często decydują się również na zastąpienie droższych HST na tańsze PSK.

Kolejną zmianą wprowadzaną w projektach jest zmniejszenie okien balkonowych lub podział na więcej skrzydeł, z czego tylko jedno pozostaje otwierane.

Zdarzają się także zmiany polegające na zamianie drzwi balkonowych na zwykłe okno, ponieważ klient zupełnie rezygnuje z balkonu.

Obraz
Adaptacja projektu

Okna przesuwne i nieotwierane

Inną modyfikację, którą chętnie wprowadzają osoby na etapie wyboru okien jest wymiana okien uchylno-rozchylonych na przesuwne w kuchni, aby zapewnić sobie większą swobodę.

Podczas analizy rozmieszczenia i funkcji okien klienci zauważają również możliwość zamiany części okien otwieranych na nieotwierane. To świetny pomysł, gdy w pomieszczeniu mamy już kilka okien otwieranych. Okna nieotwierane są zazwyczaj duże i nie ma możliwości zrobienia takiej wersji otwieranej z jednym skrzydłem.

Zmiana kształtu okien

Następną częstą zmianą w projektach na etapie budowy jest rezygnacja z nietypowych kształtów okien – łuków, trójkątów i trapezów na rzecz klasycznych kwadratowych lub prostokątnych konstrukcji. Decyzja wynika zarówno z kwestii finansowych (nietypowe kształty to około 60-70% droższe okno), a także trudności w doborze rolet i zasłon do nietypowych okien.

Rolety

Rolety to kolejny element, zmieniany na etapie budowy. Wybierając rolety podtynkowe konieczne jest przygotowanie odpowiednich nadproży. Klienci, którzy zapomnieli zgłosić chęć zastosowania rolet podtynkowych na odpowiednim etapie budowy, zamieniają rozwiązania na rolety nadstawne.